DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

BK Sv. Nikolaj

FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/BkSvNikolajBrck...
ADRESAFilipa Višnjića 20, 76100 Brčko
KONTAKT TELEFONI+387 65 994 069