DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Općina Velika Ludina

WEB ORGANIZATORA www.opcina-vludina.hr
EMAIL opcina-velika-ludina@sk.htnet.hr
ADRESA Obrtinčka 4, 44316 Velika Ludina
KONTAKT TELEFONI +385 44 658 250