DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Općina Velika Ludina

WEB ORGANIZATORA www.opcina-vludina.hr
EMAILopcina-velika-ludina@sk.htnet.hr
ADRESAObrtinčka 4, 44316 Velika Ludina
KONTAKT TELEFONI+385 44 658 250