DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

"Zeleno srce" rekreacijsko društvo iz Pitomače

WEB ORGANIZATORA zelenosrce.com
FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/zelenosrce
EMAILkos.nacina@gmail.com
ADRESAGajeva 26, Pitomača
KONTAKT TELEFONI+385 98 9316 272, +385 33 782 860