DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Opština Pljevlja

WEB ORGANIZATORA www.pljevlja.me
EMAIL opstinapv@ t-com.me
ADRESA ul. Kralja Petra I br. 27.
KONTAKT TELEFONI +382 52 321 277