(nedjelja)
09:00
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar
Trajanje:

7 dana

ORGANIZATOR Kontakt:

KOTIZACIJA

30,53(230 Kn)

Čiker MTB maraton 2016.

Čiker MTB maraton je planiran u terminu od 26.06. do 02.07.2016.

Propozicije maratona:

Maraton nema takmičarski karakter.
Učesnici maratona sami obezbeđuju ishranu i opremu za smeštaj.
Noćenja će se obavljati na lokacijama koje su definisane i obezbeđene od strane organizatora.
Učesnici su dužni da, pre starta maratona, potpišu izjavu o prihvatanju definisanih pravila ponašanja, kao i klauzulu da učestvuju na ličnu odgovornost tj. da se organizator oslobađa odgovornosti za bilo kakve nepredvidive okolnosti, eventualne povrede, odustajanja i sl.
Po završetku maratona, prevoz učesnika i opreme do Kraljeva obezbeđuje organizator
Za učešće na maratonu neophodno je da učesnik pravilno popuni prijavu, uplati kotizaciju, da poseduje odgovarajuću fizičku spremu, bicikl odgovarajućeg stanja i kvaliteta, kao i neophodnu opremu i to:

mountain bike, kacigu, rezervnu unutrašnju gumu, šator, vreću i podmetač

Organizator zadržava pravo da uskrati pravo učešća kandidatu za koga odgovorno lice utvrdi da ne poseduje bicikl odgovarajućeg stanja ili kvaliteta, kao i u slučaju da ne poseduje neophodnu opremu, ili iz drugih objektivnih razloga.

Kotizacija: 30€

Pre početka maratona organizator će podeliti učesnicima ’’Vodič kroz maraton’’ iz koga će učesnici moći da se informišu o:

mogućnostima nabavke namirnica u naseljenim mestima kroz koja se prolazi
Informacije o stazi (dužina, konfiguracija, nadmorske visine, izvori…)

Sve informacije u vezi sa maratonom možete dobiti na blogu kluba: http://mtbciker.blogspot.rs/. Možete nam i pisati na e-mail adrese: ciker.mtb@gmail.com ili ciker.golub@gmail.com

Maraton se hronološki može podeliti u nekoliko faza:

Prijavljivanje učešća na maratonu (kompletan proces koji uključuje slanje pravilno popunjenog obrasca, potvrdu da je prijava prihvaćena, a prilikom dolaska učesnika uplata kotizacije, potpisivanje liste učesnika i pratećih dokumenata.
Prijavljivanje za smeštaj i hranu za naredni dan (opciono).
Jutarnji brifing (dogovor pre starta o deonici planiranoj za taj dan).
Vožnja (podeljena po etapama, sa pauzom za hranu)
Smeštaj učesnika (prvo onih koji su se prijavili prethodnog dana), večera, prijavljivanje za sledeći dan, noćenje.
Pakovanje za povratak autobuskim prevozom poslednjeg dana (bicikli, oprema itd), obavezno prisustvo učesnika.
Dolazak u Kraljevo.

OSNOVNA PRAVILA

1. Neophodno je poštovanje satnice za svaku aktivnost (vreme polaska, vreme večere i doručka, dužina trajanja pauze...)

2. Maratonci koji žele da koriste smeštaj i obroke na prenoćištima, moraju da se prijave prethodnog dana članu organizacionog odbora zaduženom za to. Oni koji žele da koriste te usluge a nisu prijavljeni, neće moći da ih koriste dok prethodno ne budu smešteni prijavljeni maratonci.

3. Svakoga dana, 30 minuta pre starta, biće održan kratak sastanak na kome će organizatori upoznati maratonce sa osnovnim podacima o etapi predviđenoj za taj dan (o trasi, lokacijama odmorišta, karakterističnim lokacijama duž trase, interesantnim objektima itd.)

4. Cena kotizacije je 30 €, a cene prenoćišta i obroka biće navedene u brošuri koja će učesnicima biti data pri dolasku u Kraljevo.

5. Za svaki dan, negde na polovini etape, organizator je obezbedio sendviče i sokove za sve učesnike.

6. Za smeštaj van čvrstih objekata trebalo bi da učesnici ponesu šator, vreću za spavanje i podmetač, i ta oprema će se transportovati kamionom od prenoćišta do prenoćišta. U toku etape, učesnici bi trebalo da nose ranac (ili bisage) sa kabanicom, osnovnim alatom (pumpa, rez. guma itd), i hranom za tu etapu. Postavljanje šatora na svim lokacijama u toku maratona je besplatno.

7. Informacije u vezi sa Čiker MTB maratonom biće ažurirane i blagovremeno dostupne svim zainteresovanim pojedincima preko više web lokacija, ali je dovoljno da se prati samo jedna, na adresi https://www.facebook.com/pages/-MTB-Club-%C4%8Ciker-Page/154451694673700

8. Ako zainteresovani imaju neko pitanje u vezi sa Čiker MTB maratonom, prvo treba da pogledaju materijal koji im već stoji na raspolaganju na web lokacijama kluba Čiker (tekstovi, fotografije, video zapisi, obrasci, formulari, brošure itd) i da tek, u slučaju da ne nađu odgovor na svoje pitanje, isti potraže e-mailom, telefonskim pozivom ili na neki drugi pogodan način.

9. Prethodnih godina je bilo primedbi na to što se veći broj informacija objavljivao putem Facebook-a, a neki od učesnika ne koriste tu socijalnu mrežu. Stvar je slobodnog izbora šta koji od učesnika želi ili ne želi da koristi, a organizatori smatraju da je objavljivanje informacija na najfrekventnijoj mrežnoj lokaciji dostupno svakom zainteresovanom učesniku. Ako neko može da dođe do javno dostupne informacije ali to ne želi, čini to sopstvenim izborom.

10. Formular za prijavu će se smatrati validnim isključivo ako je pravilno popunjen, odnosno ako sadrži sve potrebne podatke (obavezne i opcione rubrike biće različito označene).

11. Proces prijavljivanja će se smatrati konačnim tek kada svaki od učesnika bude obavešten (na e-mail koji je dostavio) da je prijava prihvaćena, dakle nije dovoljno samo poslati prijavu već i primiti potvrdu da je prijava prihvaćena.

12. Članovi organizacionog odbora će u toku Čiker MTB maratona biti vidljivo označeni odgovarajućim identifikacionim karticama, i za pitanja i nejasnoće koje se pojave u toku samog maratona će samo oni biti nadležni. Ako bilo koji učesnik odluči da samostalno, ili po nagovoru neovlašćenog lica, odstupi od dogovorenih propozicija maratona (npr. vožnja putanjom koja nije deo projektovanog treka), čini to na sopstvenu odgovornost.

13. U toku celog maratona učesnici mogu očekivati da od članova organizacionog odbora dobiju sve vrste informacija koje su u vezi sa maratonom, da u slučaju ozbiljnijeg kvara na biciklu dobiju tehničku pomoć, kao i prvu pomoć u slučaju povrede učesnika.

14. Učesnici maratona su dužni da sami obavljaju poslove vezane za održavanje svog bicikla (podmazivanje, pumpanje guma i sl), kao i da, u toku vožnje, sa sobom nose set osnovnog alata, rezervnu unutrašnju gumu, kao i neophodnu opremu za potrebe promene vremenskih uslova.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!
WEB BICIKLIJADE mtbciker.blogspot.rs