Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
KOTIZACIJA

- - - -

Suhopolje - Vukovar

Polazak oko 23 h 09. 08. iz Suhopolja

ruta: Suhopolje, Sopje, Gornje Predrijevo, Čađavica, Podravska Moslavina, Donji Miholjac, Valpovo, Petrijevci, Osijecka obilaznica do skretanja za Vukovar, Klisa, Trpinja, Vukovar, spomen dom Ovčara pa povratak u Vukovar gdje bi negdje prespavali u vrecama i drugi dan poslije podne povratak istim putem.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!
FACEBOOK BICIKLIJADE youtube.com/watch?v=feSh0C6...