Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
(nedjelja)
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar
KOTIZACIJA

100 kn

3. kolesarski vzpon Metlika - Krasnji vrh

Start: Start ob cesti Metlika-Drasici, pri odcepu za Slamno vas, ob 11. uri.

Cilj in prireditveni prostor: Cilj pri cerkvi na Krasnjem vrhu. Zakljucna prireditev bo potekala pred koco Planinskega drustva Metlika, v neposredni blizini cilja.

Startnina: 15€ na dan prireditve.

Prijave in prevzem startnih stevilk: Prijava, placilo startnine in prevzem startnih stevilk, so mozni na dan prireditve v neposredni blizini startnega mesta (igrisce-Slamna vas), od 8.30 do 10:45 ure.

Od starta pri odcepu za Slamno vas, ob cesti Metlika-Drasici, skozi Slamno vas, do vasi Radovica, pri pokopaliscu zavije levo skozi vas in naprej do Krasnjega vrha.

Dolina proge je 7,7 km, z visinsko razliko 290 m.

Med vzponom bo veljala popolna cestna zapora na celotni progi.
Izvedeno bo merjenje casa.

Vzpon je namenjen vsem rekreativnim kolesarjem. Otroci mlajsi od 14. leta
smejo sodelovati le ob spremstvu starsev.

Proga je v celoti asfaltirana in primerna za cestna kolesa.

Pravila:
Pred tekmovalci bo vozilo sodnisko vozilo in spremljevalno vozilo organizatorja z rotacijsko lucjo in napisom »kolesarski vzpon«. Za zadnjim tekmovalcem v koloni bo peljalo vozilo organizatorja z napisom »konec kolesarskega vzpona«.
Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne nosi nikakrsne materialne odgovornosti glede poskodb in skode, ki bi nastala med udelezenci ali do tretjih oseb. Tekmovalce bo spremljalo resevalno vozilo z zdravstveno ekipo, ki bo vozilo za zadnjim tekmovalcem in se bo v nujnem primeru premaknilo naprej. Zdravstveno varstvo se bo koncalo po prispetju zadnjega tekmovalca v cilj.
Vsak tekmovalec mora imeti na krmilu pritrjeno startno stevilko, v nasprotnem primeru ne bo uvrscen na listo rezultatov.
Startanje pred uradnim startom ali prehitevanje spremljevalnega vozila pomeni diskvalifikacijo tekmovalca.

Posebno dolocilo: Za vse tekmovalce je obvezna uporaba kolesarske celade. Celada mora biti pravilno namescena in pripeta od starta do cilja. Vsako krsenje tega dolocila, pomeni diskvalifikacijo tekmovalca.

Organizator bo poskrbel za prevoz opreme od starta na cilj. Opremo
boste oddali v posebej oznaceno vozilo, najkasneje 30 minut pred startom.
V kolikor bodo posamezniki imeli svoje spremljevalno vozilo, bo to moralo odpeljati proti cilju, najmanj 30 minut pred startom, ker bo med tekmovanjem cesta zaprta za ves promet.
Vracanje v Metliko bo mono sele, ko bo v cilj pripeljal zadnji tekmovalec.

Moski
A: udelezenci do 25 let (letnik 1988 in mlajsi)
B: udelezenci od 26 do 40 let (letnik 1973 do 1987)
C: udelezenci od 41 do 55 let (letnik 1958 do 1972)
D: udelezenci nad 56 let (letnik 1957 in starejsi)
Ženske
A: zenske do 35 let (letnik 1978 in mlajse)
B: zenske nad 36 let (letnik 1977 in starejse)
Neuradni rezultati bodo izobeseni na prireditvenem prostoru, po prihodu
zadnjega tekmovalca v cilj, v ajkrajsem moznem casu. Pripombe in
pritozbe na objavljene neuradne rezulte, bomo sprejemali, v roku 30
min. po objavi. Razglasitev uradnih rezultatov bo predvidoma ob 14. uri.

Za najhitrejsega moskega in zensko sta pripravljena pokala Metliske
crnine in darila sponzorjev.
Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo pokale, 4. in 5. v
vsaki kategoriji pa medalje, prav tako pa poleg pokalov in medalj dobijo
nagrade sponzorjev.
Posebne nagrade prejmejo: Najhitrejsi trije pri moskih in pri zenskah.
Nagrade sponzorjev bomo razdelili tudi med ostale udelezence, na
podlagi zrebanja startnih stevilk.

Vsi udelezenci prejmejo malico in pijaco.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!