KOTIZACIJA

- - - -

Beograd - Norcev, Fruska gora

učesnici sami obezbeđuju ishranu i opremu za smeštaj
noćenja će se obavljati na lokacijama koje su definisane i obezbeđene od strane organizatora.
učesnici su dužni da, pre starta, potpišu izjavu o prihvatanju definisanih pravila ponašanja

Za učešće neophodno je da učesnik poseduje odgovarajuću fizičku spremu, kao i neophodnu opremu:
- mountain bike ili hibrid bike odgovarajućeg stanja i kvaliteta (Put je Asvaltni tokom celog maratona)
- kacigu.
- podmetač, šator, vreća
- 2 rezervne unutrašnje gume.
- poneti potreban alat za demontažu guma
- osvetljenje

Duzina rute u jednom pravcu 70 km

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!
DUŽINA RUTE 140 km
FACEBOOK BICIKLIJADE facebook.com/events/22106688...