Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
(subota)
09:30
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar
ORGANIZATOR Kontakt:

KOTIZACIJA

150 kn

HPB XCM Maraton Occupy Samobor 2019

rekreativni maraton, upisan u kalendar HBS-a, sa 3 raspoložive staze:

- Troja 20 km / 550 mv
- Sparta 40 km / 1400 mv
- Olimp 60 km / 2000 mv

Budi jedan od 300 ljudi, koji će proći jednim od najboljih terenskih staza u Hrvatskoj. eBike welcome!

Prijave:
https://www.bbk-krpelj.com/hpb-xcm/


1. Generalna pravila
• Prijavom za rekreativnu brdsko biciklističku utrku HPB XCM Occupy Samobor (dalje u
tekstu: „utrka“), sudionik potvrđuje da je upoznat i u potpunosti se slaže s niže navedenim
odredbama Uvjeta korištenja i Pravila utrke.
• Prijavom za rekreativnu brdsko biciklističku utrku HPB XCM Occupy Samobor, sudionik
utrke stječe pravo nastupa na HPB XCM Occupy Samobor maratonu, rekreativnoj brdsko
biciklističkoj maraton utrci koja će se održati 08.06.2019. na području Samobora.
• Organizator utrke je Brdsko biciklistički klub Krpelj.
• Utrka je dobrovoljnog i rekreativnog karaktera i pravo prijave imaju sve osobe starije od
18 godina.
• Prijava je osobna i nije moguće prenositi je na druge osobe.
• Broj sudionika utrke je ograničen i na utrci mogu sudjelovati samo osobe koje su se
prijavile za utrku najkasnije do 01.06.2019. i to (putem web stranica) i registrirale na info
pultu koji će biti otvoren na mjestu utrke 08.06.2019. godine od 07:00 sati do 09:30 sati.
• Organizator zadržava pravo da svim natjecateljima koji imaju kupljenu startninu, a nisu se
registrirali u predviđeno vrijeme za registraciju, uskrati pravo na start utrke, bez obveze
povrata uplaćene startnine.
2. Zaštita osobnih podataka
• Osobnim podacima smatraju sve svi podaci koji su kao osobni podaci utvrđeni Uredbom
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u
vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju
izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), i to primjerice, ali ne
ograničavajući se na: ime, prezime, adresa, godina rođenja, spol, kontakt broj te e-mail
sudionika. Statistički podaci koje organizator prikuplja prilikom posjeta njegovoj
internetskoj stranici i koji se ne mogu izravno povezati sa sudionikom kao pojedincem, ne
smatraju se osobnim podacima.
• Prijavom za utrku sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i
nedvosmisleno daju pristanak za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja utrke
te daljnjeg informiranja javnosti o tijeku i rezultatima utrke. Podnošenjem prijave sudionici
izričito pristaju i na objavu fotografija i/ili bilo kojeg video materijala s utrke uz naznaku
njihovih osobnih podataka (uključujući fotografije i/ili video lica), i to na bilo kojem mediju,
uključujući svaki oblik reprodukcije, bez teritorijalnog, vremenskog i/ili jezičnog ograničenja
objava, a sve to za potrebe kako organizatora, tako i promotora utrke, za promoviranje i
oglašavanje utrke i sponzora te obavještavanje javnosti o tijeku i rezultatima utrke.
Sudionici se također izričito odriču ostvarivanja bilo kakvih prava po osnovi objavespomenutog foto i/ili video materijala. Podnošenjem prijave na utrku sudionici izričito
izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati
povredom osobnih podataka.
• Voditelj obrade osobnih podataka je Organizator. Osobni podaci prijavitelja bit će
pohranjeni 5 godina od dana podnošenja prijave te će nakon isteka ovog roka biti uništeni,
osim podataka o dobitnicima nagrada. Ovi se podaci prikupljaju i obrađuju prema svim
primjenjivim pravilima o zaštiti osobnih podataka, isključivo za potrebe provedbe utrke te
marketinških aktivnosti Organizatora i Promotora, kao i u svrhu poštivanja zakonskih
obveza Organizatora i Promotora. Organizator zadržava pravo prijenosa osobnih podataka
na Promotora i/ili treće osobe koji su Ugovorno vezane s organizatorom ili promotorom
utrka, kao što su primjerice, ali ne ograničavajući se na: sponzore, izlagače, turističku
zajednicu i ostale partnere.
• Sudionik može od Organizatora kao voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima i
ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika
ili uložiti prigovor na obradu ovih podataka. Sudionik ima pravo povući ovu privolu.
• Utrku mogu pratiti novinari, fotografi i snimatelji elektroničkih i tiskanih medija. Utrka se
održava na javnom prostoru.
3. Natjecateljski paket
• natjecateljski paket za svakog sudionika utrke uključuje:
o pravo startanja na utrci
o elektronsko mjerenje vremena s jednokratnim čipom
o live rezultate tijekom utrke na www.bbk-krpelj.com
o startni broj s vezicama za pričvršćivanje
o kvalitetno označene rute na trasi utrke
o volonteri na ključnim raskrižjima kojima prolazi trasa utrke
o napitke (voda, isotonic i sl.) i snackove (voće, energetske pločice, gelovi, kolači) na feed
zonama
o obrok u feed zoni u cilju nakon utrke
o feed zone na utrci
o feed zona u cilju
o gorska služba spašavanja na terenu tijekom cijele utrke
o profesionalna hitna medicinska služba na trasi i u šatoru u cilju
o plan staza s visinskim profilom
o startni paket
o majica i bidon za sudionike utrke
o paket darova sponzora
o objava rezultata nakon utrke

4. Minimalna dob
• Svi sudionici utrke moraju imati minimalno 18 godina na dan utrke.
5. Zdravstvena sprema
• Svi sudionici moraju osigurati da su fizički i zdravstveno spremni za sudjelovanje na
utrci, sudionici moraju kontaktirati svog liječnika i provjeriti svoje zdravstveno stanje te
imati dozvolu liječnika da mogu izdržati utrku. Organizator može tražiti dozvolu
liječnika prilikom registracije, ako prema slobodnoj procjeni Organizatora, natjecatelj
pokazuje slabosti.
6. Tehnička ispravnost bicikala
• Sudionici na utrci moraju koristiti isključivo bicikle predviđene za brdski biciklizam,
pogonjene ljudskim pogonom, osim u kategoriji E-BIKE
• Svi sudionici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnički ispravni, osobito po pitanju
sigurnosti (kočnice), a organizator zadržava pravo diskvalifikacije natjecatelja s
neispravnim ili neodgovarajućim biciklima.
• Na utrci je zabranjeno korištenje: - bisaga i prikolica za bicikle - bidona za piće koji nisu
od savitljivog materijala (staklo, metal...) - bicikala s električnim pogonom, osim u
kategoriji E-BIKE - tandem bicikala
7. Osobna odjeća i oprema natjecatelja
• Svi sudionici utrke moraju u svakom trenutku utrke nositi zaštitnu biciklističku kacigu
• Sudionici utrke moraju si osigurati odjeću i obuću prikladnu vremenskim uvjetima za
vrijeme trajanja utrke
• Sudionici utrke moraju si sami osigurati bidone za napitke
• Poželjno je da sudionici utrke sa sobom ponesu osnovnu opremu i alat za otklanjanje
kvarova na biciklu.
8. Odabir rute
• Natjecatelji biraju rutu koju voze prilikom registracije.
• Ukoliko su u nemogućnosti odvoziti odabranu rutu (premorenost, tehnička
nemogućnost), natjecatelji mogu završiti utrku odabirom manje rute
• Rute će biti označene u uputama za sudionike te označene na terenu.

• Rute će biti definirane u programu utrke koji će biti objavljen na web stranicama utrke
te dostavljen sudionicima prilikom registracije na mjestu utrke
• Organizator zadržava pravo promjene ruta utrke prije starta utrke bez posebnog
razloga i objašnjenja, a sudionici se u tom slučaju odriču bilo kakvih zahtjeva za naknadom štete koja bi im mogla proizaći iz takve odluke organizatora.


9. Opis ruta
a) TROJA > dužine 20km sa 550m uspona
b) SPARTA > dužine 40km sa 1400m uspona
c) OLIMP > dužine 60km sa 2050m uspona
10. Kategorije natjecatelja
• Sudionici na utrci sudjeluju pojedinačno, a bit će podijeljeni po kategorijama ovisno o
dobi i spolu, prema slijedećim kategorijama:
• Muškarci - 18 - 39 godina (rođeni od 01.01.1980. - 08.06.2001.)
• Muškarci Masters - 40 - 49 godina (rođeni od 01.01.1970.- 31.12.1979.)
• Muškarci Grand Masters - preko 50 godina (rođeni do 31.12.1969)
• Žene - rođene prije 08.06.2001.
11. Nagradni fond
a) Pehari > za prva tri mjesta u svim kategorijama
b) Medalje > za kategorije muški Masters i Grand Masters
c) Nagrade za 1. – 3. mjesto u svim kategorijama
12. Prijave

Prijave su moguće on-line http://www.bbk-krpelj.com/hpb-xcm do 02.06.2019.
godine do 23:59 sati. Prilikom prijave obavezno navesti i osobe u pratnji. Utrke se
održava prema pravilima UCI, HBS i odredbama ovog Pravilnika. Vozači voze na vlastitu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost za djela učinjena od strane vozača prema trećim osobama. Utrka se vozi bez obzira na vremenske uvjete.

13. Startnine
 Startnine uplatiti putem on-line obrasca na stranici:
http://www.bbk-krpelj.com/hpb-xcm slijedeći upute tokom prijave, te je moguće
plaćanje karticama, općom uplatnicom, virmanom.
 Iznosi startnina > za stazu OLIMP 150kn
za stazu SPARTA (& EBike) 150kn
za stazu TROJA 120kn
14. E-Bike maraton
• Sudionici E-Bike Maratona mogu startati isključivo na E-Bike tipa “Pedalec” sa
limitiranom brzinom do 25km/h.
• Sudionici će biti podijeljeni u 2 kategorije:
· Muškarci
· Žene
• Sudionici E-Bike maratona voze stazu “SPARTA“ dugu 40km sa 1400m uspona
• Sudionici E-Bike Maratona startaju iz posebnog startnog bloka.
• Dozvoljeno je korištenje samo jedne baterije tijekom utrke.
• Prilikom ulaska u startni blok baterija će biti označena od strane organizatora, svi
sudionici koji se vrate u cilj bez oznake biti će diskvalificirani.
• Organizator će provjeriti da li bicikl odgovara propisima iz ove točke nasumičnim
izborom prije starta utrke i nakon ulaska u cilj. U slučaju da bicikl natjecatelja ne
odgovara propisanim standardima iz ove točke, natjecatelj će biti diskvalificiran.
15. Startni broj i čip senzor za mjerenje vremena
• Svaki sudionik utrke će prilikom registracije dobiti startni broj koji mora pripadajućim
vezicama pričvrstiti na volan bicikla, tako da su broj i natpisi vidljivi s prednje strane u
svakom trenutku utrke.
• Startni broj mora biti istaknut na biciklu tijekom cijele utrke.
• Čip za mjerenje vremena je zaljepljen na startni broj.

16. Start utrke
• Lokacija i vrijeme starta utrke bit će objavljeni u programu utrke kojeg će sudionici dobiti min. tjedan dana (7 dana) prije utrke
• Startne pozicije bit će otvorene 30 minuta prije početka utrke, a na startnu poziciju sudionici moraju doći najkasnije 10 minuta prije starta utrke.
• Na startnu poziciju sudionici utrke će moći pristupiti ako zadovoljavaju sva pravila navedena u ovim Pravilima.

• Organizator zadržava pravo raspoređivanja sudionika utrke na pojedine startne
pozicije.
• Mjerenje prolaznog vremena započinje prolaskom kroz startnu/ciljnu crtu
(digitalno mjerenje pomoću čipa)
• Sudionik koji ne dođe na startnu poziciju 10 minuta prije starta bit će raspoređen na
začelju.
• Sudioniku koji dođe na startnu poziciju unutar 15 minuta nakon službenog starta bit će
dozvoljen start, a nakon isteka 15 minuta nakon službenog starta neće biti dozvoljeno
startati te će svi registrirani natjecatelji biti u rezultatima pod DNS (did not start).
17. Trasa utrke
• Sudionici utrke moraju se u svakom trenutku držati zadanih trasa utrke opisanih u
uputama i označenih na terenu.
• Na trasi utrke strogo je zabranjeno odbacivanje posuda za napitke i otpada.
• Ovisno o odabranoj ruti svaki sudionik utrke morat će proći jednu ili više kontrolnih
točaka čije lokacije neće biti prethodno objavljene.
18. Dijelovi trase utrke na javnim prometnicama
• Trasa utrke će na nekim mjestima prolaziti ili prelaziti javne prometnice koje neće biti
zatvorene za promet.
• Tijekom prolaska javnim prometnicama sudionici utrke moraju se pridržavati
prometnih propisa važećih u Republici Hrvatskoj i pritom ne ometati ostale sudionike u
prometu.
• Organizator će u suradnji s policijom i redarima nastojati maksimalno prilagoditi
regulaciju prometa potrebama utrke putem privremene regulacije dijelova prometnice,
upozoravanja i zaustavljanja ostalih sudionika u prometu te upozoravanja sudionika
utrke na nadolazeća vozila.
• Tijekom utrke biciklisti sudionici utrke su i sudionici u prometu te moraju poštivati
važeća prometne propise RH.
19. Zone osvježenja
• Na trasi utrke ovisno o odabiru rute nalazit će se jedna ili više zona osvježenja na kojoj
će sudionici utrke moći nadopuniti bidone izotoničnim napicima i vodom te se poslužiti
energetskim pločicama i voćem.
• Sudionik je dužan brinuti o unošenju tekućine i hrane za vrijeme utrke, a organizator
će nastojati da ima dovoljno hrane i tekućine na zonama okrijepe, no nije odgovoran
ukoliko na zonama okrijepe ne bude dovoljno napitka i hrane za sve natjecatelje.
• Ukoliko sudionik baci bilo kakav otpad izvan zone okrijepe bit će diskvalificiran.

20. Pravila ponašanja tijekom utrke
• Svi sudionici moraju se tijekom utrke pridržavati fair play pravila ponašanja i iskazati
dužnu pažnju prema drugim sudionicima utrke, ostalim osobama i okolišu.
• Sudionici utrke dužni su voziti oprezno, u skladu sa svojim vještinama i sposobnostima,
pogotovo prilikom spuštanja na nizbrdicama i posebno označenim zonama opreza.
• Sporiji sudionici utrke moraju propustiti brže od sebe na najranijem mogućem mjestu
na ruti.
• U slučaju završnog sprinta prema cilju sudionici utrke ne smiju mijenjati liniju kretanja.
• Sudionici utrke moraju najbližoj službenoj osobi organizatora prijaviti svaku nezgodu,
kvar ili kršenje pravila koje uoče za vrijeme trajanja utrke.
• U slučaju nezgode sudionici utrke su dužni pružiti hitnu medicinsku pomoć drugim
sudionicima utrke, prijaviti dežurnom medicinskom timu te zatim organizatoru.
• Svi natjecatelji sudjeluju na utrci na vlastitu odgovornost.
21. Pomoć drugih osoba
• Pomoć drugih osoba sudionicima utrke u obliku tegljenja, guranja ili stvaranja
zavjetrine pomoću vozila nije dozvoljena.
• Dozvoljeno je dodavanje hrane, pića, odjeće ili rezervnih dijelova od strane osoba koje
stoje uz rub trase utrke te pružanje medicinske pomoći od strane organizatora utrke.
22. Odustajanje tijekom utrke
• Sudionici koji nisu u mogućnosti završiti utrku obavezno se moraju javiti organizatoru
nakon odustajanja.
• U slučaju nedolaska sudionika na cilj u definirano krajnjem roku utrke, organizator će
pokrenuti akciju traženja od strane nadležnih službi o trošku osobe za kojom se traga.
• Ukoliko sudionik svjesno odustane od utrke, a nije javio direktno organizatoru, snosit će
direktno trošak potrage.
• U slučaju odustajanja zbog zdravstvenih problema sudionik odustajanje od utrke može
prijaviti bilo kojoj službenoj osobi organizatora.
• U slučaju kvara na biciklu, ozljede ili sudionika potrebno je, ukoliko je to moguće,
premjestiti se uz rub staze kako bi se omogućio prolaz drugim sudionicima utrke.
23. Cilj utrke
• Cilj utrke nalazit će se na istom mjestu kao i start utrke osim ako organizator prije
starta utrke ne objavi promjenu lokacije starta ili cilja.
• Sudionik završava utrku prolaskom kroz ciljnu ravninu na kojoj se nalazi sustav čip mjerenja vremena

24. Završavanje utrke
• Sudioniku će se priznati sudjelovanje na utrci ukoliko je stigao na cilj te nije prekršio niti
jedno od navedenih pravila utrke.
25. Rezultati i dodjela nagrada
• Ceremonija proglašenja pobjednika po razinama natjecanja/kategorijama bit će na dan
utrke, na cilju, a točan termin bit će pravovremeno objavljen na službenoj web stranici
utrke i programu utrke koje će sudionici zaprimiti min. 7 dana prije starta.
• Pobjednici će za svoj rezultat dobiti medalje i nagrade za prva tri mjesta u svim
kategorijama.
• Medalje i nagrade će se dodijeliti prilikom proglašenja Pobjednika.
• Ako se dobitnici medalja ne pojave na ceremoniji organizator se ne obvezuje uručiti
medalju dobitniku.
• Svi rezultati bit će objavljeni na licu mjesta po završetku utrke te na web stranicama
utrke.
• Za točnost podataka o vremenima sudionika utrke odgovorna je mjeriteljska služba.
26. Kazne i sankcije
• Startanje s biciklom koji ne odgovara pravilima
suspenzija
• Startni broj je postavljen, ali nije vidljiv
upozorenje
• Startanje iz krivog startnog bloka
upozorenje i vremenska kazna
• Opasna / agresivna vožnja
diskvalifikacija
• Vožnja bez kacige i skidanje kacige tijekom utrke
diskvalifikacija
• Namjerna opstrukcija drugih sudionika
upozorenje i vremenska kazna
• Prijetnje i vrijeđanje
diskvalifikacija
• Ne završavanje utrke
diskvalifikacija
• Držanje za motorizirano vozilo
diskvalifikacija
• Doping
diskvalifikacija
• Nepridržavanje prometnih propisa
diskvalifikacija
• Nepridržavanje pravila utrke (ruta, starta, kontrole, itd.) diskvalifikacija
• Bacanje i ostavljanje smeća iza sebe tijekom utrke
upozorenje i vremenska kazna
• Vožnja pod tuđim identitetom
diskvalifikacija
• Vožnja pod utjecajem alkohola
diskvalifikacija

27. Odgovornost
• Svaki sudionik utrke isključivo je odgovoran za vlastitu sigurnost tijekom utrke.
• Organizator utrke ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće nesreće, ozljede ili
štetu koju je sudionik utrke ili treća osoba zadobio ili prouzročio sebi ili trećoj osobi niti
za štetu nastalu uslijed uništenih, oštećenih ili otuđenih stvari.
• Sudionici utrke prilikom registracije dužni su potpisati izjavu o preuzimanju svih rizika
povezanih sa sudjelovanjem u utrci te izjavu o odricanju od potraživanja prema
organizatoru glede istih, kao i privolu za korištenje osobnih podataka. Ova Izjava i
privola smatra se sastavnim dijelom ovih Pravila te je ista, od trenutka potpisivanja,
obvezujuća za organizatora i sudionika. Nepotpisivanje ove Izjave i/ili privole
predstavlja prepreku za sudjelovanje na utrci.
• Organizator zadržava pravo zabrane natjecanja sudionicima koji se na bilo koji način, a
po ocjeni organizatora, ne pridržavaju ovih uvjeta korištenja i pravila, kao i sudionicima
koji odbiju potpisati ili iz bilo kojeg drugog razloga ne potpišu gore spomenutu Izjavu
i/ili privolu.
• Sudionik utrke se odriče prava potraživanja moguće štete od organizatora i/ili
promotora proizašle iz ili povezane s organizacijom, održavanjem i/ili promocijom
utrke, i to s bilo koje osnove.
• Sudionik je svjestan i slaže se da je HPB XCM Occupy Samobor MTB Maraton utrka
izdržljivosti, ekstremni sport i da postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda, bolesti, smrti i/ili
štete za sudionike, sportske i druge opreme.
• Sudionik je svjestan i razumije da je za HPB XCM Occupy Samobor MTB Maraton
potrebno imati vještine koje zahtijeva brdsko biciklistički sport, da će se utrka voziti po
šumskim, uskim i strmim stazama, makadamima, cestama, na čiju težinu dodatno
mogu utjecati vremenski uvjeti kao što je kiša i vjetar. Organizator nije odgovoran za
nastalu štetu na opremi, sudioniku ili bilo kojoj trećoj strani.
• Sudionik je dužan imati valjano osiguranje za medicinsku skrb u Republici Hrvatskoj.
Organizator ne snosi troškove medicinske skrbi niti liječenja.
28. Otkazivanje utrke
• Organizator zadržava pravo otkazivanja ili prekida utrke u bilo koje vrijeme u slučaju više sile, nepredvidive situacije te narušavanja sigurnosti sudionika utrke ili drugih osoba iz bilo kojeg razloga, a po slobodnoj procjeni organizatora.
• U slučaju otkazivanja utrke zbog gore navedenih okolnosti, sudionici utrke odriču se prava na potraživanje naknade štete i potrživanje bilo kakvih drugih naknada s bilo koje osnove.
29. Povrat startnine
• Natjecatelj u slučaju odustajanja, diskvalifikacije, kao i u slučaju nesudjelovanja u utrci
zbog kašnjenja na prijavu i/ili startnu poziciju nema pravo na povrat novca za kupljenu startninu.

• Natjecatelj može tražiti da se promijene podaci sudionika uz sljedeći uvjet: Naknadne
promjene podataka na prijavi i prijenos same prijave na drugu osobu naplaćivat će se
30,00kn za cijelo vrijeme prodaje startnina. Za promjenu podataka ili prijenos potrebno
je poslati zahtjev s kodom ulaznice i novim podacima (Ime, prezime, e-mail, datum
rođenja, veličina majice, država, spol, staza,telefon) – na email: info@bbk-krpelj.com
30. Rute utrke su podložne promjenama
• Organizator zadržava pravo promjene staza, bez navođenja razloga, čak i prije samog starta, što može dovesti do toga da rute budu duže ili kraće od predviđenih. U opisanom slučaju promjene rute, sudionici se odriču prava na potraživanje naknade štete i potraživanje bilo kakvih drugih naknada s bilo koje osnove.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!
DUŽINA RUTE40 km
WEB BICIKLIJADE www.bbk-krpelj.com/hpb-xcm
FACEBOOK BICIKLIJADE facebook.com/events/622725544860660...