(subota)
09:00
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar
Trajanje:

2 dana

ORGANIZATOR Kontakt:

Zlatibor MTB TOUR 2020.

Zlatibor MTB TOUR je kros rekreatvnog karaktera i namenjen je svima koji vole prirodu i biciklizam.

Kros zahteva dobru kondiciju i poznavanje tehnike vožnje po zahtevnijim terenima .
Ispravnost bicikakla i neohodna prateća oprema su obavezni.(rezervne gume,set za brze popravke,kaciga,kišna kabanica i individualna oprema )

Ovi krajolici su sve samo ne ono što očekujete od Zlatibora koji znate, tereni kroz kanjone okruženi stoletnim borovima ostaviće na vas utisak koji se pamti.

Uživanje zagarantovano !!

„Manifestaciju je podržala Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“


19.09.2020 -09.00 h
Plan : Polazak iz doma na MTB vožnju preko Kobilje glave, kanjonom Ribničke reke do Donje Jablanice, kružna tura do Ribnice i povratak u dom . ( Makadam-šumski putevi) .
Cilja ispred Planinskog doma Tornik
Ukupno oko 30 km fantastične vožnje!!
Druženje u domu i noćenje.

20.09.2020 - 10.00 h
Drugi dan : Kraća tura kanjonom Ribničke reke prema Ski centru Tornik. Obilazak napuštenih rudnika Magnezita.
Ukupno oko 20-25 km makadama i kratka deonica asfalt do doma

Svi koji žele mogu da se smeste u domu već u petak uveče kako bi ujutro startovali .

Start grupe u Subotu u 9.00 h

Ko želi može da dođe u u Subotu sat ranije pre starta grupe.

Kotizacija 1500 rsd (u kotizaciju uključena dva obroka nakon vožnje,startni paket ,brojevi ,majica i plaketa za finiš krosa)

Smeštaj u planinskom domu po ceni od 900 dinara po osobi nije uklučen u kotizaciju plaća se naknadno.
Kamp ispred doma po ceni od 600 rsd po šatoru.
Neophodno je rezervisati smeštaj u domu uz akontaciju ranije.
Broj učesnika ograničen!
Napomena : S obzirom da je kros rekreativnog karaktera neća biti merena vremena ,niti će biti proglašenje pobednika, svi učesnici koji budu učestvovali dobiće na kraju drvenu plaketu .
Rezervacije doma su obavezne i to telefonom +381 63 210-983
ili na email kontakt@klub-salamandra.rs
https://planinski-dom-tornik.business.site/
Kaciga obavezna !!
Dobro došli !


OPŠTA PRAVILA:

- Za kros “ Zlatibor MTB tour” mogu se prijaviti sve osobe starije od 18. godina i mlađe osobe sa potpisanom i overenom saglasnošću roditelja ili staratelja i oni moraju biti u pratnji te maloletne osobe i za nju odgovaraju u potpunosti.
- MTB kros se vozi individualno
- Prijavljivanje za MTB kros vrši se „online“ preko Facebook stranice „Klub-Salamandra“ https://www.facebook.com/mtbklubsalamandra/
ili na email adresu kontakt@klub-salamandra.rs , a prijave neće biti moguće posle zatvaranja prijava, ili na dan trke.
- Svi učesnci moraju popuniti prijavni formular i uplatiti kotizaciju za učestvovanje na MTB krosu kako bi prijava bila kompletna. Uplate kotizacije za trku moraju biti izvršene najkasnije do 01.09.2020 .godine, u suprotnom prijava će se smatrati nepotpunom i učesnici neće imati pravo učestvovanja na MTB krosu .
- Svi učesnici MTB krosa prihvataju da organizatoru ustupe svoje lične podatke radi evidenitiranja prijava (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, godina rođenja, e-mail).
- Svi učesnici potpisivanjem prijave prihvataju pravila i uslove učestvovanja na MTB krosu.
- Svi učesnici u okviru prijave popunjavju i izjavu o odricanju od odgovornosti.
- Svi učesnici prihvataju da se njihove fotografije, video materijal i ostali promo materijal urađen na MTB krosu može nesmetano koristiti od strane organizatora.
- Šatore za kamp moraju učesnici da donesu sa sobom.
- U kampu će biti obezbedjena voda za piće i tuševi.
- Hranu za kamp učesnici su dužni da obezbede sami.


1. KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

Iznos kotizacije za MTB kros je 1.500,00 RSD . Iznos kotizacije uplaćuje se na tekući račun udruženja „Klub-Salamandra“ Zlatibor
Kobilja Glava bb.
325-9500600022439-51, primer popunjene uplatnice se nalazi na kraju ovog dokumenta.

Kotizacija za svakog učesnika MTB krosa obuvata:
- pravo učestvovanja na MTB krosu .
- Startni broj
- okrepu na stazi (minimum dva punkta) sa napicima, vodom.
- Angažovanje hitne pomoći i policije.
- kompletnu organizaciju krosa,markiranje i logistiku.
- dva obroka nakon krosa
- reklamna majica


2. MINIMALNA STAROSNA DOB

Minimalna starosna dob za samostalno učestvovanje na MTB krosu je 18 godina. Za maloletne učesnike obavezna je overena saglasnost roditelja ili staratelja. Organizator zadržava pravo da ne odobri nastupanje učesnicima koji ne ispunjavaju pomenute kriterijume.


3. TEHNIČKA ISPRAVNOST BICIKLA

- Svi učesnici MTB krosa moraju koristi isključivo bicikle namenjene za brdski biciklizam koje pokreće ljudski pogon.( Sa gumama za terensku vožnju)
- Svi učesnici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnčki ispravni na dan održavanja MTB krosa, a pogotovo veliku pažnju moraju posvetiti bezbednosti i proveriti kočnice i ostale vitalne delove bicikla. Organizator zadržava pravo da ne odobri nastupanje učesnicima koji ne ispunjavaju pomenute kriterijume.
- Organizator ne snosi nikakvu odgovrnost ukoliko dođe do štete ili povrede kod učesnika, opreme ili kod treće strane ukoliko je prouzrokovana neispravnošću učesnikovog bicikla.
- Učesnik mora da razume i prihvata odgovornost da sve vreme MTB krosa vodi računa o ispravnosti svog bicikla. Ukoliko učesnik primeti u toku MTB krosa da njegov bicikl nije ispravan dužan je da preduzme sve radnje kako bi kvar uklonio. Ukoliko nije moguće da pomenuto uradi, obavezan je da napusti događaj.
- Na MTB krosu je zabranjeno korišćenje:
- bisaga i prikolica za bicikl.
- bidona koji nisu od savitljivog mateijala (staklo, metal…).
- bicikla na elektronski pogon i tandem bicikl.


4. ODEĆA I OPREMA UČESNIKA MTB KROSA

- Svi učesnici, sve vreme tokom trajanja MTB kros moraju nositi zaštitnu kacigu.
- Učesnici moraju prilagoditi svoju odeću i opremu vremenskim uslovima MTB krosa.
- Učesnici sami obezbeđuju bidone za okrepu.
- Učesnici nose sopstvenu opremu za popravku kvarova na biciklima (defekt gume...)


5. START MTB KROSA

- Start i vreme MTB krosa biće objavljeni u programu krosa, a učesnici će moći najkasnije da ga saznaju na preuzimanju takmičarskih paketa prilikom registracije.
- Startne pozicije biće otvorene 40 minuta pred početak krosa, a učesnici se u pozicijama moraju naći najkasnije 15 minuta pred početak krosa.
- Start je masovnog karaktera
- Ukoliko učesnik kasni na start duže od 30 minuta, mora se javiti na telefon organizatorima MTB krosa (bice naknadno saopšten svim učesnicima) i obavestiti ih uzrocima kašnjenja,a organizatori će mu obezbediti svu logističku pomoć da nesmetano se priključi MTB krosu.


6. TRASA MTB KROSA

- Trasa MTB krosa će biti obeležena posebnim grafičkim aplikacijama u crvenoj boji na drveću, stenama, objektima i sl. predmetima na terenu u zavisnosti od uslova koji su na trasi, posebnim markerima, trakama. Dok će posebna mesta (raskrsnice, prelazi preko reke, potoka, opasni i/ili dugi spustovi) na trasi pravovremeno biti obeležena u svrhu obaveštenja učesnika tako da oni mogu na vreme da prilagode uslove vožnje terenu.
- Trasa će biti snimljena u elektronskom obliku i moći će da se preuzme na Facebook stranici Klub-Salamandra
- Trasa će biti ucrtana na mapu koju će svaki učesnik dobiti na startu MTB krosa.
- Svi učesnici, se sve vreme, moraju se držati zadatih trasa i ruta i ne smeju ni u jednom trenutku ići stazama koje nisu propisane.
- Nije dozvoljeno nikakvo skraćivanje staze. Ukoliko se učesnici udalje sa zadate trase moraju se vratiti na tačno isto mesto sa kojeg su napustili zadatu trasu.
- Na trasi će biti obezbeđeno minimalno dva mesta za okrepu učesnika (voda, napici)
- ZABRANJENO je bacati bilo koje đubre i otpatke tokom trke. Sankcionisaće se svako ponašanje koje je usmereno ka zagađivanju životne okoline.


7. DELOVI TRASA NA JAVNIM SAOBRAĆAJNICAMA

- Trasa MTB krosa na nekim mestima će se ukrštati i ići zajedno sa regionalnim putevima koji neće biti zatvoreni za javni saobraćaj.
- Svi učesnisci moraju se pridržavati važećeg Zakona o Bezbednosti saobraćaja prilikom korišćenja regionalnih puteva, ne smeju ometati druge učesnike u saobraćaju i moraju voziti desnom stranom puta.
- Mesta gde se staza spaja sa regionalnim putem biće jasno obležena.
- Organizator će se maksimalno potruditi da zajedno sa policijom i volonterima obezbedi regulaciju prometa saobraćaja za potrebe MTB Krosa, zvučnom i vizuelnom signalizacijom.


8. PRAVILA PONAŠANJA TOKOM MTB KROSA

- Svi učesnici dužni su da se pridžavaju “Fair play” pravila takmičenja i da poštuju ostale učesnike.
- Svi učesnici dužni su voziti oprezno i u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima. Posebnu pažnju treba da obrate na nizbrdicama i brzim delovim staze.
- Sporiji učesnici MTB krosa moraju propustiti brže i iskusnije učesnike na najranijem mogućem mestu na stazi.
- Učesnici moraju obavestiti organizatore o bilo kakvim neregularnostima, kvarovima ili nezgodama ukoliko ih uoče.
- Svaki učesnik mora pomoći drugom učesniku ukoliko primeti da je došlo do ozbiljnije povrede ili ukoliko smatra da je od veće koristi odmah obavestiti nekog iz organizacije.


9. ODUSTAJANJE TOKOM TRKE

- Učesnici koji nisu u mogućnosti da završe MTB kros moraju se javiti organizatora o odustajanju.
- U slučaju ne dolaženja na cilj učesnika koji je startovao kros, organizator će pokrenuti akciju pronalaženja učesnika sa nadležnim službama o trošku učesnika krosa.
- U slučaju da do odustajanja dođe zbog zdravstvenih problema, učesnik se mora javiti oganizatoru kako bi dobio potrebnu medicinsku pomoć.
- U slučaju odustajanja zbog kvara tokom vožnje, učesnik je obavezan da se pomeri sa glavnog pravca staze kako bi obezbedio slobodan prolaz ostalim učesnicima i potom se javi organizatorima.


10. POMOĆ NA PUTU

- Organizator će se maksimalno potruditi da sve učesnike koji ranije odustanu ili prevremeno završe stazu bezbedno transportuje do ciljne ravnine.


11. ODGOVORNOST

- Svaki učesnik krosa odgovoran je za sopstvenu sigurnost tokom krosa.
- Organizator krosa ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće povrede ili štetu koju je zadobio ili prouzrokovao učesnik krosa.
- Učesnici krosa prilikom registracije i popunjavanja prijavnog formulara dužni su da potpišu izjavu o preuzimanju svih rizika povezanih sa učestvovanjem na krosu i izjavu odricanja od potraživanja prema organizatoru u slučaju nastanka pomenutih okolnosti.
- Svestan sam i slažem se da je MTB kros izdržljivosti i ekstremni sport i da postoji opasnost od ozbiljnih povreda, bolesti, smrti i/ili štete za učesnike, sportske i druge opreme.
- Učesnik je svestan i razume da je za MTB kros potrebno imati veštine koje zahteva brdsko biciklistički sport, da će se kros voziti po kamenim i strmim stazama, makadamima, putevima, na čiju težinu dodatno mogu uticati vremenski uslovi kao što su kiša i vetar. Organizator nije odgovoran za nastalu štetu na opremi, učesnika ili bilo kojoj trećoj strani.
- Organizator nije odgovoran u koliko dođe do bilo kakvih smetnji u zdravlju učesnika tokom i nakon krosa, te da je svaki učesnik dužan voditi brigu o unošenju dovoljno tekućine i hrane tokom krosa.
- Organizator zadržava pravo zabrane takmičenja učesniku/učesnicima koji se ne pridržavaju ovih uslova korišćenja i pravila krosa.
- Učesnik krosa se odriče prava od potraživanja moguće štete od organizatora.


12. OTKAZIVANJE TRKE

- Organizator zadržava pravo otkazivanja ili prekida krosa u bilo koje vreme u slučaju više sile, nepredvidive situacije ili narušavanja sigurnosti učesnika krosa i drugih osoba.
- U slučaju otkazivanja krosa zbog gore navedenih razloga učesnici krosa nemaju pravo na naknadu štete.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!
DUŽINA RUTE55 km
FACEBOOK BICIKLIJADE facebook.com/events/710869576393505...