KOTIZACIJA

- - - -

Biciklijada povodom Svjetskog dana zaštite okoliša

ruta: Cvijetni trg - Haulikova - Frankopanska - Cernik (škola) - i natrag

start u 10:00

gosti: gradska limena glazba i mažoretkinje

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!
DUŽINA RUTE 7 km
WEB BICIKLIJADE bayimg.com/BaOGIaAfI