DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Općina Novigrad

WEB ORGANIZATORA www.opcina-novigrad.hr
EMAIL opcina.novigrad@zd.t-com.hr
ADRESA Trg kralja Tomislava 1 23312 Novigrad
KONTAKT TELEFONI +385 23 375 004