DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

JU NP Sjeverni Velebit

WEB ORGANIZATORA www.np-sjeverni-velebit.hr/novosti
EMAIL npsv@np-sjeverni-velebit.hr
ADRESA Krasno 96, 53274 Krasno
KONTAKT TELEFONI +385 53 665 380