DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

JU NP Sjeverni Velebit

WEB ORGANIZATORA www.np-sjeverni-velebit.hr/novosti
EMAILnpsv@np-sjeverni-velebit.hr
ADRESAKrasno 96, 53274 Krasno
KONTAKT TELEFONI+385 53 665 380