DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin

ADRESA Ivana Meštrovića bb, Varaždin