DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin

ADRESAIvana Meštrovića bb, Varaždin