Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

NVO BIKE TOUR Lukavac

FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/pages/BIKE-TOUR-Lukav...
EMAILbiketourlukavac@hotmail.com
ADRESAŠkolska 5, 75300 Lukavac
KONTAKT TELEFONI+387 61 641 110