Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

TZ Marija Bistrica

FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/tz.opcinemarija...
EMAILinfo@info-marija-bistrica.hr
ADRESAZagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica
KONTAKT TELEFONI+385 49 468 380