Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Društvo tjelesnih invalida Pazin

EMAILdti.pazin@gmail.com
ADRESA Ul. 154. Brigade hrvatske vojske bb, 52000 Pazin
KONTAKT TELEFONI+385 52 621 801