DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

TZG Hrvatska Kostajnica

WEB ORGANIZATORA tzg-hrvatska-kostajnica.hr
EMAIL tzg-hrvatska-kostajnica@sk.t-com.hr
ADRESAV. Nazora 17, 44 430 Hrvatska Kostajnica
KONTAKT TELEFONI+385 44 851 800