Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Općina Marija Gorica

WEB ORGANIZATORA www.marija-gorica.hr
ADRESAGorička 18/a 10299 Marija Gorica
KONTAKT TELEFONI+385 1 3395 868, +385 1 3396 445