DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Savjet za ekologiju, komunalni i održivi razvoj (SEKOR)