Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Thalassotherapia Opatija

WEB ORGANIZATORA www.thalassotherapia-opatija.hr
EMAILthalassotherapia-opatija@ri.htnet.hr
ADRESAMaršala Tita 188/1, Opatija
KONTAKT TELEFONI+385 51 202 600