Detalji o organizatoru čekaju odobrenje organizatora za objavu zbog primjene Opće uredbe o zaštiti podatka (GDPR)

 

  • ???

    organizira biciklijade:
    DATUM STARTNA LOKACIJA NAZIV KM KOTIZACIJA
    Zagreb, Glavni kolodvor 30 - - - -