Detalji o organizatoru čekaju odobrenje organizatora za objavu zbog primjene Opće uredbe o zaštiti podatka (GDPR)

 

  • ???

    organizira biciklijade:
    DATUMSTARTNA LOKACIJANAZIVKMKOTIZACIJA
    Vrhovina 20 - - - -