Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

TZG Pula

WEB ORGANIZATORA www.pulainfo.hr/hr
EMAILtz-pula@pu.t-com.hr
ADRESAForum 3, 52100 Pula
KONTAKT TELEFONI+385 52 219 197