DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Grad Gospić

WEB ORGANIZATORA www.gospic.hr
ADRESA Budačka 55, 53000 Gospić
KONTAKT TELEFONI +385 53 572 025