DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

BBK ZEMLJA-ZRAK

EMAIL info@transdinara.com
ADRESA Mošćenička 19, Zagreb