• Klub prijatelja Gornje Vrapče

    organizira biciklijade:
    DATUM STARTNA LOKACIJA NAZIV KM KOTIZACIJA
    Zagreb, Vrapčanska ulica 200 kn
    Zagreb, Vrapčanska ulica 200 kn
    Zagreb, Vrapčanska ulica 200 kn