DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Zajednica športskih udruga Grada Varaždina

WEB ORGANIZATORA www.varazdin-sport.hr
EMAIL tajnistvo@varazdin-sport.hr
ADRESA Graberje 31, 42000 Varaždin
KONTAKT TELEFONI +385 42 211 831