KOTIZACIJA

- - - -

Izlet na Martinjsku mešu 2013.

Biciklistički izlet u vinogradarski brijeg Aršanj
na odredištu, kod kapele sv. Martina se prisustvuje svetoj misi
Općina Pitomača organizira hranu i piće
dužina staze 20 kilometara
trajanje izleta oko 4 sata
polazak u 11 sati


Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!
DUŽINA RUTE20 km
WEB BICIKLIJADE zelenosrce.com/hr/aktivnosti/#mar...