DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

"Zeleno srce" rekreacijsko društvo iz Pitomače

WEB ORGANIZATORA zelenosrce.com
FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/zelenosrce
ADRESA Gajeva 26, Pitomača