Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
KOTIZACIJA

150 kn

Biciklistički izlet u Mađarsku

NA LOVAČKI GULAŠ U JUŽNU ZALU

POLAZAK: 07.45 sati kod graničnog prijelaza Gola
POVRATAK u Golu oko 16.00

Polazak je relativno rano, što je uvjetovano voznim redom mađarskih željeznica.
Ruta je pretežno ravničarska do blago valovita (nema nepristojnih uspona), a preko 90% puta je asfaltirano.

Ukupno 51 km sa tri okrep-pauze i povratak vlakom iz Nagykanizse do Berzencea.

CIJENA iznosi 150.- KUNA
U cijenu je uključena organizacija puta, vođa puta tokom cijelog izleta, gulaš u lovačkoj kući Obornak, vozna karta za osobu i bicikl od Berzenca do Murakeresztura i od Nagykanizse do Berzenca i rezervacija za bicikle.
Ponesite opremu za kupanje jer postoji mogućnost kupanja na jezeru.

Prijave na kiosku Vrabec do utorka 1. srpnja 2014.
Uz prijavu obavezno uplatite 100 kuna kotizacije.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!
DUŽINA RUTE51 km
WEB BICIKLIJADE zelenosrce.com/hr/novosti/biciklisticki-i...