DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Gradski savez za sportsku rekreaciju "Sport za sve" Osijek

WEB ORGANIZATORA www.gssr-os.hr
FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/sportzasve.gssr
EMAIL sport-za-sve@os.ht.hr
ADRESA Istarska 1, 31000 Osijek
KONTAKT TELEFONI +385 31 208 135