Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Gradski savez za sportsku rekreaciju "Sport za sve" Osijek

WEB ORGANIZATORA www.gssr-os.hr
FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/sportzasve.gssr
EMAILsport-za-sve@os.ht.hr
ADRESAIstarska 1, 31000 Osijek
KONTAKT TELEFONI+385 31 208 135