DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Grad Zagreb

WEB ORGANIZATORA www.zagreb.hr
FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/zagreb.hr
ADRESATrg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
KONTAKT TELEFONI+385 1 610 1111