DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Novosadska biciklistička inicijativa

WEB ORGANIZATORA www.nsbi.org.rs
FACEBOOK ORGANIZATORA facebook.com/NSBiciklista
EMAIL office@nsbi.org.rs
ADRESA Kosančić Ivana 7, 401169 Novi Sad