DETALJI O ORGANIZATORU
NAZIV

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

WEB ORGANIZATORA www.savacommission.org/index.php?l=hr
EMAIL isrbc@savacommission.org
ADRESA Kneza Branimira 29/II, Branimir Centar, 10000 Zagreb
KONTAKT TELEFONI +385 1 4886 960